interim+ en freelance+

interim+ en freelance+Steeds meer ondernemers – ook in het mkb-segment – ontdekken de voordelen van het flexibel inhuren van kennis en ervaring.


In plaats van een vaste kostenpost voor een administrateur in vaste dienst huurt u de kennis en ervaring in wanneer nodig. U voorkomt daarmee onnodige kosten door overcapaciteit en loopt geen risico voor extra kosten in verband met arbeidsongeschiktheid van uw vaste kracht. Bovendien is er sprake van een flexibel kostenpatroon waarop u direct invloed kunt uitoefenen.

 

flexibel, maar wel betrouwbaar en doorlopend beschikbaar

Het gebruik maken van ons team als externe kracht, biedt u in veel gevallen meer zekerheid met betrekking tot inzetbaarheid dan het in dienst hebben van een vaste kracht. In ons geval kunt u terugvallen op de beschikbaarheid, kennis en ervaring van een klein team, bestaande uit 2 of 3 enthousiaste en ervaren mensen die uw situatie kennen. Als een van de teamleden uitvalt in verband met ziekte of vakantie, neemt zijn naaste collega zijn taken onmiddellijk over. Of, indien nodig, worden er meer mensen tegelijkertijd ingezet om bijvoorbeeld achterstanden weg te werken. De optimale combinatie van flexibiliteit en inzetbaarheid!

 

flexibel inhuren van kennis en ervaring

Onze werkwijze, we noemen dat het interim+ en freelance+ systeem, biedt u dus de extra zekerheid dat er altijd een ervaren en deskundige kracht beschikbaar is voor u. Maar dat is niet het enige voordeel. Ons team wordt samengesteld uit mensen met diverse specialisaties. Indien u bij ons een interim- of freelancemedewerker inhuurt, heeft u daarbij direct de beschikking over een team met uiteenlopende specialistische kennis. In de praktijk betekent dit  bijvoorbeeld dat we niet alleen een periode van ziekte van uw vaste kracht kunnen overbruggen, maar dat u tijdens die periode ook nog eens een aantal adviezen krijgt aangereikt om uw organisatie te verbeteren en uw fiscale positie te optimaliseren. Oftewel +++!


Uit kostenoogpunt kunnen we voorts ons team exact aanpassen aan uw wensen; wellicht is de inzet van een ervaren en deskundige kracht op een bepaald gebied maar ten dele nodig en moet er daarnaast veel werk worden verzet op een iets lager kennisniveau. We nemen dan een administratieve kracht op in uw team dat voor die taak uitermate geschikt is maar een lagere uurvergoeding tot gevolg heeft. Zo flexibel als u het wenst!