belastingadvies voor MKB-ondernemers

Heeft uw onderneming uit fiscaal oogpunt op dit moment wel de meest geschikte ondernemingsvorm?

Is uw salaris als dga zo gunstig mogelijk vastgesteld?

En is uw onkostenvergoeding fiscaal in orde?

Maakt u wel gebruik van alle mogelijkheden om kosten bij uw onderneming te declareren?

Hoe zit het met de – vaak fiscaal kostbare – auto van de zaak?

Worden alle aftrekbare kosten wel maximaal opgevoerd in de cijfers van uw onderneming?

Wordt jaarlijks bezien of de middelingsregeling voor u van toepassing is?

 

Op deze wijze kunnen we nog tientallen kritische vragen formuleren met betrekking tot uw fiscale situatie. De praktijk leert dat in (te) veel gevallen mogelijkheden tot - soms aanzienlijke - belastingbesparingen over het hoofd worden gezien, of dat aan belangrijke verplichtingen niet op de juiste wijze wordt voldaan waardoor een toekomstig probleem soms onvermijdelijk is.


De fiscale wetgeving is een ingewikkelde en omvangrijke materie, voor de meeste ondernemers een doolhof van verwarrende en onlogische regels waar men zijn weg in moet proberen te vinden. Iedere belastingwet heeft weer zijn eigen specifieke regels die doorlopend wijzigen. Om het vervolgens nog eens ingewikkelder te maken worden dezelfde onderwerpen verschillend geïnterpreteerd door de diverse belastingwetten. Als voorbeeldje noemen we de auto die voor de inkomstenbelasting bijvoorbeeld als privé bezit kan worden aangemerkt en tegelijkertijd voor de omzetbelasting als zakelijk bedrijfsmiddel mag worden beschouwd.


Het inslaan van de verkeerde weg kan u enorm veel geld kosten en is soms achteraf niet meer of slechts met heel veel moeite en kosten te herstellen.


Zorg er dus voor dat u goed en tijdig geïnformeerd wordt en besluiten kunt nemen op basis van de meest recente ontwikkelingen in de fiscale wetgeving. Kies voor een adviseur die niet afwacht tot u iets vraagt (vaak te laat), maar pro-actief te werk gaat.

 

minder belasting betalen, de belastingscan

belastingscanMinder belasting betalen, dat willen we bijna allemaal. En dat kan ook in veel gevallen. Ondanks de vele verplichtingen en soms onredelijk overkomende bepalingen in onze belastingwetgeving biedt deze ook kansen voor ondernemers om minder belasting te betalen dan men nu doet.


Aan de hand van een uitgebreide inventarisatie van uw fiscale situatie (onze belastingscan) beoordelen we met behulp van o.a. checklists en rekenmodellen of uw bedrijf wel de meest optimale juridische ondernemingsvorm heeft, of u wel gebruik maakt van alle (ondernemers) faciliteiten, of er hiaten in uw administratie aanwezig zijn die nadelige fiscale gevolgen kunnen opleveren, alsmede nog vele andere belangrijke punten. Bij de uitvoering van onze werkzaamheden houden wij voorts nauwlettend uw persoonlijke situatie in het oog, er wordt rekening gehouden met uw toekomstplannen (overdracht van uw onderneming?) en uw privé-omstandigheden.


Uiteindelijk doel is de optimalisatie van het geheel van winstbelastingen waarmee u te maken heeft, zodat minder belasting betalen ook voor u werkelijkheid wordt. Nu en in de toekomst.

 

doorlopende monitoring en optimalisatie van uw fiscale situatie

Kleine wijzigingen binnen uw onderneming of privé-situatie kunnen enorme fiscale gevolgen hebben. Daarnaast wijzigt de fiscale wetgeving bijna dagelijks onder meer door jurisprudentie en besluiten van de staatssecretaris.


Het is dan ook noodzakelijk om doorlopend te blijven bezien of maatregelen gewenst zijn om te voorkomen dat u te veel belasting betaalt.


We zullen u dan ook doorlopend op de hoogte houden van mogelijke kansen, gevaren en gewenste maatregelen. U hoeft dat niet allemaal zelf te volgen en uit te zoeken, u kunt datgene doen waarmee u de kost moet verdienen: u richten op uw ondernemingsactiviteiten. Op die manier kunnen we u een stukje rust bieden en een zorg wegnemen.

 

de belastingscan als second opinion

Iedere ondernemer heeft te maken met fiscale vraagstukken en iedere ondernemer vraagt zich wel eens af: benut mijn huidige adviseur wel alle mogelijkheden of zou ik toch nog belasting kunnen besparen? Een belastingscan als second opinion geeft u duidelijkheid, met niet zelden zeer waardevolle adviezen welke uw huidige adviseur u niet heeft verstrekt. Een gemiste kans die ú soms veel geld kost!


Een belastingscan kan vertrouwelijk worden uitgevoerd, zonder dat de relatie met uw huidige adviseur daar onder te lijden heeft.