administratie, instrument voor uw bedrijfsvoering

uw administratie, een verplicht nummer

administratie een verplicht nummerIedere ondernemer in Nederland dient een overzichtelijke administratie te voeren.

 

Een woud van (overheids)richtlijnen bepaalt aan welke verplichtingen uw administratie dient te voldoen. Afgezien van het feit dat de wetgeving op dit gebied voor de gemiddelde ondernemer moeilijk is te doorgronden, wijzigen de regels ook nog eens doorlopend. En vaak moet u gedwongen de positie bekleden van onbezoldigd ambtenaar en allerlei gegevens aanleveren welke u veel werk en tijd kosten. Tijd die u beter kunt gebruiken voor activiteiten die u omzet en winst opleveren! De meeste ondernemers voelen deze verplichtingen dan ook als een vervelende last die alleen maar tijd en geld kost.

 

Enerzijds kunnen we dat onderschrijven, u dient immers de kost te verdienen met andere activiteiten dan boekhouden, anderzijds is er ook een keerzijde. Een goed ingerichte administratie vormt een schat aan gegevens waarmee u uw bedrijfsvoering kunt verbeteren en die kan dienen als basis voor een verantwoorde besluitvorming met betrekking tot de meest uiteenlopende vraagstukken binnen uw onderneming.

 

administratie, een instrument voor bedrijfsvoering

Onze ervaring leert dat in de praktijk veel te weinig gebruik wordt gemaakt van informatie die de administratie oplevert. Reden is soms de wijze van bedrijfsvoering, maar in veel gevallen treffen we een situatie aan waarin de administratie niet logisch en doelmatig is ingericht. De ondernemer besteedt dan soms veel tijd aan zijn administratie maar kan daaruit toch niet vlot de voor hem relevante informatie verkrijgen. Een gemiste kans!

 

Omdat wij niet alleen rekening houden met wettelijke richtlijnen en fiscale regelgeving, maar ook vanuit een bedrijfskundige optiek naar uw organisatie - en dus ook naar uw administratie - kijken, kunnen wij in veel gevallen uw administratie op snelle en doeltreffende wijze tot een waardevol informatiesysteem maken. Een hulpmiddel dat zonder tijdrovende bewerkingen snel en juiste informatie biedt op grond waarvan u besluiten kunt nemen over investeringen, financiering, personeelsvraagstukken, beleid voor de toekomst, en diverse andere vraagstukken.

 

Op dat moment leert u uw administratie op een geheel andere wijze kennen, namelijk als een handig en op termijn zelfs onmisbaar stuk gereedschap voor uw bedrijfsvoering. Het bevordert het inzicht in uw organisatie en kostenstructuur, anders gezegd: uw onderneming wordt beter bestuurbaar. U kunt daardoor meer kostenbewust werken en kunt uw onderneming meer winstgevend maken.

 

Desgewenst kunnen wij u het gehele proces van inboeken en verwerken van uw administratie uit handen nemen, zodat u zich volledig kunt richten op uw bedrijfsvoering. We zorgen dan voor een doorlopend up-to-date administratie en periodieke overzichten van uw resultaten en vermogens- en liquiditeitspositie.

 

Wij kunnen u vrijblijvend adviseren over de beste optie in uw situatie.